شماره ششم منتشر شد

شماره ششم منتشر شد

با پرونده ی ویژه در خصوص آموزش صلح، دوستی و خشونت زدایی

سخن سردبیر

سخن سردبیر

در مقالات بخوانید

شماره ششم منتشر شد

شماره ششم منتشر شد

شماره ی چهارم منتشر شد

همراهان گرامی! چهارمین شماره ی نشریه تخصصی فلسفه آموزش با موضوع تربیت انتقادی و آموزش مجازی منتشر شد. در این شماره مقالات گرانبهایی با این

ادامه مطلب »

گفتگوی مدیرکل کانون استان اردبیل با مدیرمسئول فصلنامه تخصصی فلسفه آموزش

✍️✍️✍️✍️✍️✍️ مدیرکل کانون پرورش فکری استان اردبیل طی دیدار با مدیرمسئول فصلنامه تخصصی فلسفه آموزش، گفت: یکی از رویکردهای مهم این نهاد؛ تقویت تفکر خلاقانه،

ادامه مطلب »
سخن سردبیر

سخن سردبیر

 در نگی در نسبت ما با اپل گاز زدهمیل به خوردن میوه ممنوعه – بنا به روایتی میوه سیب در بهشت، وسوسه حوا و در

ادامه مطلب »

سخن سردبير

شناسنامه نشریه

   دو فصلنامه ی  تخصصی فلسفه آموزش

شماره پروانه: ۸۵۸۸۰ وزارت ارشاد سلامی

شماره بین المللی (ISSN) : ۳۹۰۹_۲۷۱۷

مدیر مسئول: بهشته صفرپور

سردبیر: بابک شمشیری

مدير اجرايي و بين الملل: سید محمد بنایی

صفحه آرا و گرافیست: فاطمه عزتی

هیأت تحریریه:

خسرو باقري استاد دانشگاه تهران

بابك شمشيري دانشيار دانشگاه شيراز

حميد احمدي هدايت استاديار دانشگاه فرهنگيان

علي خالق خواه دانشيار دانشگاه محقق اردبيلي

علي صحبتلو استاديار دانشگاه فرهنگيان

بابك خوشنويسان استاد دانشگاه فلوريدا امريكا

بهشته صفرپور مدرس دانشگاه محقق اردبيلي

آزاد محمدی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران

رمضان برخورداری دانشیار دانشگاه خوارزمی

رضا محمدی چابکی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

آمار بازديد
  • ۰
  • ۱۳۵
  • ۱۳۵
  • ۶۹۸,۲۱۶