شماره ی چهارم منتشر شد

همراهان گرامی!

چهارمین شماره ی نشریه تخصصی فلسفه آموزش با موضوع تربیت انتقادی و آموزش مجازی منتشر شد.

در این شماره مقالات گرانبهایی با این موضوع به چاپ رسید که مطالعه آنها برای اهل نظر رهگشا خواهد بود.

همچنین در این شماره بخش هایی مانند ترجمه، گزارش مقاله و کتاب، تجربه نگاری و گزارش رویداد نیز اضافه شدند.

فهرست این شماره بدین صورت است:
سخن سردبیر؛ رمضان برخورداری

مقالات:

فلسفه برای کودکان و نوجوانان در دنیای مجازی؛ سعید ناجی، مهسا پوست فروش

آموزش مجازی در سایه چالش های هویتی ایران معاصر؛ بابک شمشیری

تاملی در عاملیت یادگیرنده در نظام های تربیتی آینده؛ رضا محمدی چابکی

تنگناهای اخلاقی آموزش مجازی در آموزش و پرورش و ارائه کد های اخلاقی؛ امیر مرادی، محسن کردلو

تفکر انتقادی در آموزش مجازی و کارکرد آن در بهبود فرآیند یادگیری؛ بهشته صفرپور

بررسی میزان درگیر سازی دانشجویان در یادگیری آنلاین؛ مریم پور جمشیدی، هانیه چگنی

نگاهی به تفکر انتقادی از دیدگاه نظریه سازنده گرایی و کاربرد آن در تدریس؛ اکبر رهنما

ترجمه ها:

چرا قرنطینه و آموزش از راه دور طی شیوع کویید ۱۹ احتمال شکاف طبقاتی را افزایش می دهد؛ ریحانه آقاحسنی

فلسفه با کتاب تصویری؛ عبدالله ایپکچی

مرور مقاله و کتاب:

مروری بر کتاب تدریس و یادگیری آنلاین در تحصیلات عالی در عالمگیر کویید۱۹؛ سید محمد بنایی

گزارش مقاله نقد سیگل درباره ی اهداف معرفتی آموزش؛ سید محمد بنایی

تجربه نگاری آموزش مجازی؛ بابک خوشنویسان، ناصر نوروزی، امیر فرخنده، سید حسن میردیلمی، فاطمه صالحی، سارا سپهوند

گفت و گو ها:

تربیت انتقادی در آموزش مجازی؛ گفت و گوی معصومه رمضانی با علیرضا درّی نوگورانی

گزارش رویدادهای آموزشی:

یازدهمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت؛ سیده پروین صائمین

گزارشی از رویداد جهانی وایز؛ علی جعفر آبادی

 

 

با رجوع به قسمت نسخه ی الکترونیک می توانید این شماره را خریداری و از ما حمایت کنید.

تحریریه نشریه فلسفه آموزش