معرفی کتاب عاملیت انسان ، رویکرد دینی و فلسفی

کتاب ((عاملیت انسانی: رویکرد دینی و فلسفی)) ادامه تلاش‌های فکری و نظری دکتر خسرو باقری در زمینه علم دینی است. دکتر خسرو باقری در زمینه علم دینی؛ نظریه ای با عنوان رویکردی استنباطی-تأسیسی دارند که معتقد است برای اینکه علم دینی  معنادار باشد ما فقط در سطح اخذ پیش‌فرض مجازیم از دین و یا هر امر متافیزیکی مدد بگیریم. در سایر سطوح یعنی از طرخ فرضیه تا تولید نظریه باید در حوزه علم تجربی و فرایندهای وابسته به تجربه و آزمایش تجربی قدم برداریم. بر این اساس دکتر باقری پیش‌فرض ((عاملیت انسان)) را بعنوان پیش‌فرضی برخاسته از قرآن مطرح کرده است و در این راستا سعی کرده است به تولید نظریه عاملیت انسان همت بگمارد. آثار و مقالات قبلی جوانب گوناگون چیستی علم دینی و نظریه عاملیت انسان را از دیدگاه ایشان مشخص کرده است. در این اثر جدید با رویکردی جامع و کامل‌تر دیدگاه خود را بسط داده و خواننده را به عمق بحث‌های فلسفی و دینی در باب علم دینی و عاملیت انسان فرو می‌برد. خواندن این اثر برای علاقمندان به فلسفه؛ علم دینی؛ تعلیم و تربیت و پژوهشگران حوزه علوم انسانی که علاقمند به بحثهای عاملیت انسان هستند؛ ارزشمند خواهد بود.

 

معرفی کتاب توسط :

دکتر آزاد محمدی