معرفی کتاب پژوهشی فلسفی درباره امکان تربیت دینی

عنوان کتاب: پژوهشی فلسفی درباره امکان تربیت دینی

تالیف: میشاییل هاند

ترجمه: سید مهدی سجادی

نشر بین الملل

تعداد صفحات ۲۲۲

تعداد فصول: شش

معرفی مختصر: در عصر حاضر علاوه بر شبه پیرامون ضرورت تربیت دینی، شبهاتی در خصوص امکان تربیت دینی از دو منظر امکان عملی و امکان منطقی مطرح شده است.

در این میان شبهه درباره امکان منطقی تربیت دینی در میان اندیشمندان تعلیم و تربیت از جمله فلاسفه تربیتی اهمیت بسیار بالایی دارد. دلیل اهمیت طرح این شبهه این است که مباحث فلسفی بسیار مهمی در این خصوص وجود دارد که این امکان را انکار می کنند.

میشائیل هاند در این کتاب با بررسی نظریات اندیشمندان در این خصوص و با طرح پرسش های فلسفی و تحلیل انتقادی، هوشمندانه و عمیق خود تلاش کرده است پاسخ های مدلل و منطقی در رد مدعای مخالفان تدارک ببیند که به نظر می‌رسد در این هدف مهم موفق بوده است

دلیل معرفی کتاب: مطالعه این اثر از آن جهت برای اندیشمندان و صاحب نظران حوزه دین، تربیت دینی و همچنین فلاسفه تربیتی و سایر علاقمندان توصیه می شود که متاسفانه بسیاری از انان پیشاپیش امکان تربیت دینی را مفروض قلمداد کرده و خود را از هرگونه ورود عالمانه پرسشگرانه و انتقادی به چنین مباحثی بی نیاز می پندارند، چنانکه به همین دلیل اغلب اندیشمندان و فلاسفه تربیتی ما نیز برای پرسش ها و شبهات ناظر بر امکان یا عدم امکان عملی و منطقی تربیت دینی تاکنون پاسخ‌های مدلل و قانع‌کننده‌ای تدارک ندیده اند.

 

معرفی کتاب توسط:

دکتر حمید احمدی هدایت