معرفی کتاب پژوهشی فلسفی درباره امکان تربیت دینی

عنوان کتاب: پژوهشی فلسفی درباره امکان تربیت دینی تالیف: میشاییل هاند ترجمه: سید مهدی سجادی نشر بین الملل تعداد صفحات ۲۲۲ تعداد فصول: شش معرفی مختصر: در عصر حاضر علاوه بر شبه پیرامون ضرورت تربیت دینی، شبهاتی در خصوص امکان تربیت دینی از دو منظر امکان عملی و امکان منطقی مطرح شده است. در این …

معرفی کتاب پژوهشی فلسفی درباره امکان تربیت دینی ادامه »