معلم یا سلبریتی: ظهور سلبریتی های جادویی «معلم کنکور» در نظام آموزشی

چکیده

دیباچه: در یکی از روزهای نخست دانشگاه، به همراه پیرمردی به سوی در خروجی دانشگاه می رفتم که مکالمه ام با وی در گرفت. میگفتم من از قدم زدن در مسیر دانشگاه لذت میبرم، او میفرمود که خسته است. وقتی قیاس دانشگاه را با فضاهای قدسی که راهپیمایان بی شمار دارد مطرح کردم، گفتند که ایشان هم چنان تجربه ای داشته اند اما در آنجا به‌رغم پیمودن مسافت های زیاد خسته نمیشدند، اما در دانشگاه خسته میشوند چون «هر کی اینجا می آید برای پول می آید»!
خیابان های ما اینک، شاهد اتفاقات جدیدی هستند، از این اتفاقات به صورت نمادین سخن می گویند اما اتفاق اصلی در ساختمان های آموزشی و کلاس های غیررسمی دیگری است که حول و حوش آموزش و پرورش شکل گرفته است.

مراد در این مقاله، نقد و تحلیلی درباره ی رفتار سازمان یافته ای است که در کنار نهاد معلمی رخ داده است. رفتار سازمانی شده ای که رو به سوی خروج از قواعد کردار معلمی و باز کردن دنیای جدیدی بوده که فراتر از مدرسه و دانشگاه شکل گیرد. «رقابت» به ظاهر برای آزمون شکل می گیرد، اما در واقع جای مدرسه و دانشگاه را با دنیای تجاری عوض می کند. در این مقاله، رفتاری که در فرهنگ خیابان نمایان بوده و حکایت از یک میدان فعالیت جدید و خارج از ضرورت تحصیل دانش آموزان بوده، سخن گفته می شود.

کلید واژگان: کنکور، سیستم، مدرسه، خیابان، بازار

می توانید برای مطالعه ادامه مقاله، کتاب الکترونیک فلسفه آموزش را خریداری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *