شماره هشت نشریه فلسفه آموزش

80,000 تومان

در این شماره از نشریه فلسفه آموزش، مقالات تالیفی، مقالات ترجمه و گزارش نشست هایی بی نظیر به همراه یک تجربه ی معلمی را مطالعه خواهید کرد. علی رعم مشکلات بسیاری که در راه انتشار این شماره بود اما به لطف خدا نشریه فلسفه آموزش این توفیق را داشت که پنجمین شماره ی خود را نیز به انتشار برساند.

امیدواریم با مطالعه این شماره و همین طور مطلع کردن علاقه مندان ما را در این راه یاری کنید و بعلاوه ما را از نظرات گرانسنگ خود محروم نکنید.

برای تهیه این شماره از نشریه فلسفه آموزش در واتس اپ به شماره ۰۹۳۵۳۹۹۸۱۰۰ پیام بدهید.

تیم اجرایی نشریه فلسفه آموزش

دسته: