پویش فیلوبوک

دو فصلنامه فلسفه آموزش با همکاری انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه دانش تخصصی با محوریت معرفی کتاب های فلسفی و تربیتی اقدام به راه اندازی پویش فیلو بوک نموده است.

✅اولین سری از این پویش در تابستان ۱۴۰۰ با حضور:

🔸 خانم بهشته صفرپور
(مدیرمسئول دوفصلنامه فلسفه آموزش)

🔸 آقای حمید احمدی هدایت
(عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان)

🔸 آقای آزاد محمدی
(پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران)

🔸 آقای امیرحسین سلطانی فلاح
(دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت)

آغاز شد .

___
✅از همه علاقمندان به موضوعات فلسفی و تربیتی دعوت بعمل می آید تا با ثبت نام در لینک زیر آمادگی خود را جهت معرفی کتاب و پیوستن به #پویشفیلوبوک اعلام نمایند.
https://philoedu.ir/پویش-فیلوبوک/