فلسفه تکنولوژی از نگاه دکتر مصطفی تقوی

نشست علمی انجمن فناوری آموزشی ایران به‌مناسبت “هفته پژوهش” و با همکاری گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌کند: با موضوع: فلسفه تکنولوژی آموزشی «آیا مصنوعات تکنیکی به لحاظ ارزشی خنثی هستند؟»

با دعوت از: دکتر مصطفی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه شریف

بخش اول سخنرانی دکتر مصطفی تقوی با عنوان “فلسفه تکنولوژی”
بخش دوم سخنرانی دکتر مصطفی تقوی با عنوان “فلسفه تکنولوژی”