گفتگوی مدیرکل کانون استان اردبیل با مدیرمسئول فصلنامه تخصصی فلسفه آموزش

✍️✍️✍️✍️✍️✍️
مدیرکل کانون پرورش فکری استان اردبیل طی دیدار با مدیرمسئول فصلنامه تخصصی فلسفه آموزش، گفت: یکی از رویکردهای مهم این نهاد؛ تقویت تفکر خلاقانه، نقادانه و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان است.
زعفر احدزاده طی نشستی با مدیرمسوول فصلنامه تخصصی آموزش که با حضور و همراهی اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت کشور منتشر می‌شود؛ ضمن قدردانی از تلاش‌های علمی و ترویجی متولیان فصلنامه در زمینه دانش افزایی لازم در حوزه تعلیم و تربیت، از اهمیت تقویت توجه عالمانه به نسل کودک و نوجوان سخن گفت.

او به کوشش‌های مؤثر کانون برای بروز رسانی فعالیت‌ها و برنامه‌های خود پس از دهه‌ها فعالیت مؤثر این نهاد، اشاره‌کرده و افزود: بازنگری در تعداد و عناوین فعالیت‌ها، تجدیدنظر در گروه‌های مختلف سنی، انتشار کتاب و اجرای طرح هاتف(هدایت استعدادها و توان‌افزایی فرهنگی)، اتفاق بزرگی است که مرتبط با فلسفه کودکی بوده و براساس استعدادها و علاقه‌مندی‌ کودکان و نوجوانان باهدف تقویت مهارت‌های مختلف زندگی در حال اجراست.
مدیرکل کانون استان ضمن قدردانی از مدیرمسئول فصلنامه فلسفه آموزش که شماره بهار سال ۱۴۰۰ خود را به فلسفه کودکی اختصاص داده، افزود: پرورش تفکر خلاق در نسل کودک و نوجوان باهدف ارتقا قدرت استدلال در قالب تفکر خودمراقبتی، باید نهادینه شود که رویکرد کانون نیز همین بوده و نمود خلاقانه خود را در قالب ۶۱ فعالیت پیش‌بینی و اجرا می‌کند.