تبریک سردبیر به مناسبت سال جدید

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

بوستانسمن و سرو و گل و شمشادت

ورود به سده جدید و پشت سرگذاشتن یک سده پر فراز و نشیب در خود درس ها و آموختنی های فراوان به همراه دارد. چه بسیار دانه هایی هم در خاک فرو پژمرد و چه اندک دانه هایی که تاراج خزان به خود راه نداد و تازیانه های دوران را به جان خرید و در خاک فرو رست و جوانه زد. نوشتن و اندیشیدن در حوزه عمومی که دلمشغولی فعالان نشریه فلسفه آموزش است بذریست که در خاکی نه چندان مساعد کاشته شده است و تداوم آن مرارت فراوان به همراه دارد و تنها ایمان به حضور روشنگرانه چنین فعالیتی است که چراغ امید را زنده نگه داشته است. امید است سال نو آغاز پر ثمر تر و فعلانه تر علاقمندان به این حوزه باشد و بتوان به یاری همراهان و اندیشمندان و کنشگران عرصه عمومی آموزش و پرورش گام های بلند تری برداشت. با آرزوی تندرستی و شاد کامی. سردبیر نشریه فلسفه آموزش

The simplest way to acquire an essay ready is to find a fantastic tutorial on the internet that https://www.affordable-papers.net/ will teach you exactly how to take action.