کارگاه آموزشی تن آگاهی و تن آرامی

400,000 تومان

کارگاه آموزشی تن آگاهی و تن آرامی با رویکرد اقتصاد زیست انرژی و پروتکل Bee و فنون آرَمِش

مدرس : زهرا ملک زاده

هزینه کارگاه برای ۸ جلسه ۴۰۰ هزار تومان