خودکشی و دیگرکشی دو روی یک سکه!

رمضان برخورداری چندی پیش دانشجوی دانشگاه فردسی مشهد، خودکشی کرد و از همه جا اظهار تأسف‌هایی شنیده شد و همه به دنبال مقصر می‌گشتند و شنیده شد مسئول مرکز مشاوره آنجا استعفا داده است. چند روز پس از آن در آلمان در شهر ورتسبورگ، یک پناهجوی سومالیایی در نزدیکی فروشگاهی چند نفر را به ضرب …

خودکشی و دیگرکشی دو روی یک سکه! ادامه »