سخن سردبیر – اولین نوشتار جناب آقای دکتر شمشیری به عنوان سردبیر نشریه

دو سال از آغاز به کار نشریه می گذرد و در این دو سال به همت تمامی اعضای تحریریه و با حسن مدیریت جناب آقای دکتر برخورداری توانستیم چهار شماره نشریه را به دست مخاطبان و علاقه مندان برسانیم. اکنون که ایشان به دلیل مشغله های زیاد، سکان هدایت نشریه را به بنده سپرده اند، …

سخن سردبیر – اولین نوشتار جناب آقای دکتر شمشیری به عنوان سردبیر نشریه ادامه »