معرفی کتاب آیا آموزش می تواند جامعه را تفییر دهد ؟

  اثری از مایکل . د . اپل با ترجمه نازنین میرزا بیگی مدارس و ديگر مجموعه‌هاي آموزشي غير از هويت‌سازي (مثبت و منفي)، بخشي از دستگاه فرهنگي جامعه نيز هستند. آن‌ها سازوکارهايي کليدي در تعيين چيزي‌اند که از لحاظ اجتماعي «دانش مشروع» ارزش‌گذاري و صرفاً «مردمي» تعبير مي‌شود. آن‌ها هم‌گام با نقش خود در …

معرفی کتاب آیا آموزش می تواند جامعه را تفییر دهد ؟ ادامه »