سیر تاریخی تـربیت معلــم

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین و توصیف اساسنامه دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر سیر تاریخی تربیت معلم در کشور ایران می‌باشد. این مقاله به روش تحلیلی- اسنادی با الهام از روش تحقیق کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد. بستر مورد مطالعه شامل اسناد و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های موجود در این دانشگاه در جهت بهسازی امر تربیت معلم و تربیت نیروی انسانی نظام تعلیم و تربیت در راستای رویکردهای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش کشور می‌باشد.

در جمع بندی مطالب به این نتیجه رسیدیم: با ارائه راهکارهای موجود در اساسنامه این دانشگاه هم اکنون شاهد تغییرات و پیشرفت‌هایی بوده و دانشگاه فرهنگیان جای دارالمعلمین را گرفته و در جایگاه مرتفعی نسبت به گذشته‌ی خود را دارد. امّا این کافی نبوده و در آینده لازم است متناسب با نیازهای جامعه‌ی ایرانی، امر تربیت معلم مورد باز تعریف قرار گیرد.

کلید واژگان: تربیت معلم – اساسنامه- دانشگاه فرهنگیان

می توانید برای مطالعه ادامه مقاله، کتاب الکترونیک فلسفه آموزش را خریداری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *